Kontrollansvarig måste man ha

Om man köpt en tomt och bestämt sig för att bygga ett eget hus har man ett stort projekt framför sig. Det är mycket att tänka på från att ritningar skapas, spaden sätts i marken , rör dras och taket läggs. För att kunna hantera alla dessa delar och se till att de utförs på rätt sätt måste man ha en kontrollansvarig, även kallad KA. Detta gäller även om man ska göra markarbete, vid rivning eller större utbyggnader. Det finns en hel del företag som erbjuder kontrollansvarig stockholm med omnejd .

Vad är en kontrollansvarig?

En KA är en person som ska kontrollera att alla steg i en husbyggarprocessen går till på rätt sätt. En kontrollansvarig i exempelvis Stockholm måste vara certifierad för att klara av och godkänna jobbet. KA:n får heller inte vara samarbetspartner till byggentreprenaden i projektet utan denna måste vara fristående all entreprenad på byggarbetsplatsen.

Vad ingår i den kontrollansvriges uppgifter?

KA:n har en hel del uppgifter som ingår i dess arbete. Till dessa uppgifter hör bland annat att kontrollera och säkerställa att kontrollplanen följs. KA:n ska också delta på samtliga besiktningar under projektet gång men också på alla andra typer av kontinuerliga kontroller som görs under arbetets gång. Sist men inte minst är det KA:n som ska lämna utlåtandet för projektet som ska ligga till grund för Byggnadsnämnden och dess slutgiltiga besked i projektet.

En kontrollansvarig ger en trygghet

Att ha en KA som ser till att projektet följer alla regler är tryggt för den som bygger, river eller utför markarbete. Med den KA:n kan den som står bakom projektet vara lugn och känna trygghet i att projektet går till på rätt sätt och följer de regelverk som finns. Det är bra att ha en person i projektet som känner till alla regler som man bör efterfölja vid bygg-, rivnings- eller markarbetsprojekt.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *